Door naar hoofdmenu
Juridisch voorbehoud

hoofdkwartier
De Peugeot Citroën Adventure DS
Kruispunt van Europa
25600 Sochaux, Frankrijk

Vereniging verklaard "Wet 1901" naar Frans recht verklaard aan de sub-prefectuur van Montbéliard onder het nummer 3129 BTW-nummer: FR89389761578

Verantwoordelijk voor de publicatie van de website
Xavier Crespin
xavier.crespin@mpsa.com

Website gastheer
OVH

Webmaster
Nicolas Salin
nicolas.salin@mpsa.com

Aangezien deze site geen commerciële site is, worden de algemene verkoopvoorwaarden en de beveiliging van betaalmethoden niet behandeld in het onderstaande charter. Dit charter en de principes die hieruit voortvloeien, kunnen op elk moment door de Peugeot Citroën DS Adventure worden gewijzigd. De Peugeot Citroën DS Adventure nodigt u uit om deze pagina regelmatig te bekijken.

Copyright en handelsmerkrapport

handelsmerk
Alle handelsmerken, logo's en dienstmerken die de producten en diensten (gezamenlijk "Handelsmerken") identificeren die op deze site worden gebruikt, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken en zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
Niets op deze site mag worden geïnterpreteerd als verleend, dat wil zeggen dat de "estoppels" of anderszins de licenties of gebruiksrechten van het merk, vermeld op deze site, niet kunnen worden gebruikt zonder de schriftelijke toestemming Peugeot Citroën DS of een andere partij die eigenaar is van de handelsmerken die op deze site zijn gepubliceerd. Het misbruik van de handelsmerken die op deze site zijn gepubliceerd of andere elementen op deze site, behalve die welke in deze sectie zijn toegestaan ​​(wettelijke kennisgeving) is ten strengste verboden. Geen logo, afbeelding, geluid of afbeelding van deze website mag worden gekopieerd of opnieuw worden verzonden, tenzij formeel schriftelijk geautoriseerd door de Aventure Peugeot Citroën DS. Neem voor elk verzoek contact op met onze webmaster.

auteursrecht
Alle gepubliceerde materialen of ander materiaal dat via deze site wordt geraadpleegd, inclusief, maar niet beperkt tot, nieuwe artikelen, teksten, configuraties, foto's, afbeeldingen, illustraties, audioclips, videoclips, software en materialen ("de inhoud") zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn het eigendom van Aventure Peugeot Citroën DS en andere auteursrechtelijke partijen of kunnen worden erkend als aanbieder van inhoud. Alle bezoekers moeten zich houden aan aanvullende auteursrechtinformatie, informatie en beperkingen die zijn vermeld in de "Inhoud" van deze website.
Copyright 2008 © Peugeot Citroën Adventure DS. Alle rechten voorbehouden.

Toepasselijk recht
Deze site is onderworpen aan de Franse wetgeving.

ontkenningen
Gebruik van websitemateriaal: het is ten strengste verboden om de website of een deel van deze site op een server of site te kopiëren of reproduceren voor commercieel gebruik, opnieuw te publiceren of opnieuw te verspreiden. Stuur uw verzoek naar onze webmaster om de inhoud van de website te mogen gebruiken.
- Links: de bijgevoegde sites die op deze website worden gebruikt, worden niet noodzakelijkerwijs beheerd door de Aventure Peugeot Citroën DS. De Peugeot Citroën Adventure DS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, of de links die ze bevatten, of wijzigingen of updates aangebracht. De bijgevoegde sites vallen op geen enkele manier onder de verantwoordelijkheid van de Aventure Peugeot Citroën DS.
- Wettelijke disclaimer: L'Aventure Peugeot Citroën DS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, speciaal, indirect of welke gevolgen dan ook, dat deze schade het gevolg is van het gebruik van deze site of een partneractie, d nalatigheid of andere onrechtmatige daad. - Technische problemen: de Peugeot Citroën Adventure DS wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de site of door toegangsproblemen. Gezien de onvoorspelbaarheid van technologie en online ervaringen, kunnen we niet garanderen dat deze site zonder onderbreking zal werken, dat het geen fouten zal bevatten, dat een defect zal worden gecorrigeerd of dat het of de server die Host bevat geen virussen of andere schadelijke elementen. Als bezoeker en gebruiker van de site moet u de volledige verantwoordelijkheid nemen voor de kosten van verbinding, gebruik en toegang.
- Prijs- en productbeschrijvingen: De Peugeot Citroën Adventure DS streeft ernaar om de producten op deze site zo goed mogelijk te beschrijven en de prijzen bij te werken. De Peugeot Citroën Adventure DS kan echter niet instaan ​​voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of nauwkeurigheid van de informatie op de site.
- Websitefouten: de Peugeot Citroën Adventure DS streeft ernaar om in het beste geval de nauwkeurigheid en nauwkeurigheid van de informatie op deze site te waarborgen. Maar dit sluit de aanwezigheid van typografische fouten of andere onnauwkeurigheden niet uit. Elke fout is toevallig en we bieden onze excuses aan voor eventuele onjuiste informatie. We behouden ons het recht voor om deze fouten te allen tijde en zonder kennisgeving te wijzigen.
- Wijzigingen aan de site: we behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
- Verplichtingen: hoewel we proberen snel te reageren op de e-mails die u ons stuurt, zijn we in geen geval verplicht om alle ontvangen correspondentie te beantwoorden, noch om de vertrouwelijkheid van de informatie die u ons verstrekt te bewaren of om uw opmerkingen of verzoeken.

Privacybeleid

De website "laventurepeugeotcitroends.fr" is bij de CNIL (Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden) verklaard onder het nummer 1053772.

L'Aventure Peugeot Citroën DS streeft ernaar de privérechten van alle bezoekers van deze site te respecteren. De volgende grafiek legt uit hoe we de informatie die we van onze bezoekers ontvangen verzamelen, beschermen en gebruiken.

Door onze website te gebruiken, machtigt u ons om bepaalde informatie over u te verzamelen en te gebruiken. En dit in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid. Als we ons privacybeleid wijzigen, worden de wijzigingen op deze pagina weergegeven. U bent op de hoogte van de verzamelde informatie, het gebruik dat we ervan maken en de openbaarmakingsvoorwaarden. Elke wijziging in ons beleid wordt van kracht zodra deze op onze site is geplaatst. We nodigen u uit om regelmatig ons privacybeleid te bekijken. Het voortdurende gebruik van deze website geeft aan dat u de genoemde clausules accepteert. U kunt onze site regelmatig en anoniem bezoeken. We verzamelen geen persoonlijke informatie tenzij we hiertoe bevoegd zijn. De informatie die u ons voor een specifiek doel stuurt, wordt alleen voor dat doel gebruikt (om u een service te bieden of om u de gevraagde informatie te verstrekken) en we bewaren deze zo lang als nodig.

Wanneer u ons een reactie op de site stuurt of reageert op een klantaanvraag, vragen wij uw naam, voornaam, e-mailadres en postadres. We gebruiken deze informatie om te reageren op uw feedback of vraag en deze gegevens worden vervolgens vernietigd. Net als veel andere sites gebruiken we 'cookies' om uw sitebezoek te verbeteren en informatie te verzamelen over bezoekers van onze site en de bezoeken die ze eraan brengen. "Cookies" zijn gedeeltelijke elektronische informatie die van een website naar uw harde schijf kan worden overgedragen om de aanpassing en archivering van uw bezoeken aan de site te vergemakkelijken. "Cookies" worden gewoonlijk op internet gebruikt en veel sites gebruiken ze. Ze laten toe om de bezoeken op onze website beter aan te passen aan de voorkeuren van elke site. We hebben ook contracten gesloten met externe leveranciers die ons "cookies" toewijzen (die geen persoonlijk identificeerbare informatie bevatten) om tracking te bewerkstelligen. Deze bedrijven gebruiken "cookies" alleen om ons geaggregeerde gegevens over siteverkeer te verstrekken. Hoewel de meeste internetbrowsers automatisch "cookies" accepteren, kunt u uw browser zonder beperkingen wijzigen, zodat deze u waarschuwt telkens wanneer u dergelijke bestanden gaat ontvangen. U kunt ervoor kiezen om deze "cookies" al dan niet te accepteren. De weigering van een "cookie" belet u niet om toegang te krijgen tot veel van de apparaten op onze site.

Bescherming van persoonlijke gegevens

L'Aventure Peugeot Citroën DS streeft ernaar de vertrouwelijkheid te bewaren van alle informatie die door de gebruiker online wordt verstrekt. Alle persoonlijke informatie die de gebruiker aan Aventure Peugeot Citroën DS zou moeten doorgeven voor het gebruik van bepaalde diensten is onderworpen aan de wettelijke bepalingen 78-17 06 Januari 1978 Informatique et Libertés. Als zodanig heeft de gebruiker het recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van persoonlijke informatie over hem. U kunt dit recht uitoefenen door een brief te sturen naar het volgende adres van de maatschappelijke zetel.

Merk op dat wijzigingen / verwijderingen zullen worden aangebracht na verificatie binnen een maximum van 30 dagen na ontvangst van het bericht waarvan het e-mailadres van de afzender consistent moet zijn met dat aangegeven tijdens de bovengenoemde verzameling. We hebben veel beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om persoonlijke informatie te beschermen. Deze worden verborgen door beveiligde netwerken en zijn alleen toegankelijk voor een beperkt aantal mensen met speciale toegangsrechten en die worden gevraagd om de vertrouwelijkheid van deze informatie te bewaren. Houd er echter rekening mee dat de overdracht van gegevens of informatie (inclusief e-mailcommunicatie) via internet of andere openbare netwerken niet veilig is. Er kunnen verliezen, onderscheppingen of veranderingen zijn tijdens verzendingen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade of kosten als gevolg van de overdracht van informatie via internet of andere algemene openbare netwerken via bijvoorbeeld e-mailuitwisselingen (zelfs als deze informatie bevatten persoonlijk). Ondanks de belangrijke commerciële inspanningen die we ondernemen om de vertrouwelijkheid van de informatie die u ons stuurt te bewaren en zelfs als we deze gegevens in overeenstemming met ons privébeleid behandelen, zullen we de verstrekte informatie onder geen enkele omstandigheid als vertrouwelijk beschouwen. We hebben ook geen fiduciaire plicht of aansprakelijkheid als een van de informatie die u ons toevertrouwt, per ongeluk verloren is gegaan of als iemand anders er toegang toe had zonder onze toestemming.

We verkopen, verhandelen of dragen geen persoonlijke gegevens over die u ons vrijwillig hebt verstrekt, tenzij we van tevoren uw schriftelijke toestemming hiervoor hebben verkregen. De term "derde partij" omvat niet onze partners of de andere partijen die hebben bijgedragen aan de werking of het beheer van onze website, aangezien deze partijen vertrouwelijkheidsovereenkomsten met ons hebben ondertekend die hen verplichten om klantgegevens vertrouwelijk te houden. Partijen die ons bedrijf of haar kapitaal hebben overgenomen, vallen ook niet onder de "derde partij".

Als u zich hebt geabonneerd op onze mailinglijst en van gedachten bent veranderd, vindt u een link in de bevestigingsmail waarmee u zich kunt afmelden. U vindt deze link later in alle nieuwsbrieven die we u sturen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor vragen over de juridische kennisgeving en / of ons privacybeleid.

Online verkoop vanuit de winkel

De verzendkosten zijn de verantwoordelijkheid van de klant, tenzij deze een couponcode heeft die hem van deze kosten zou kunnen bevrijden.
In geval van een fout in de grootte of referentie van de kant van de koper, zijn de retourkosten voor hem. De verzendkosten van de tweede zending komen voor rekening van de Aventure Peugeot Citroën DS.
In geval van een fout in grootte of referentie door de Peugeot Citroën DS Adventure, zijn de verzendkosten voor retourzending en verzendkosten van de tweede zending voor rekening van de vereniging.

In geval van een foutieve bestelling van de klant, is een terugbetaling aan 97% mogelijk en wordt deze bijgeschreven op de creditcard die is gebruikt voor de aankoop. 3% vertegenwoordigers beheervergoedingen.

Privacy Voorkeuren Centrum

Nodig

Advertising

Analyse

Andere

fr Français
X
Chat met ons! Chat met ons!
Chat met ons! Chat met ons!
Vragen, twijfels, problemen? Wij kunnen u helpen!
Vragen, twijfels, problemen? We zijn er om je te helpen!
In de loop van de verbinding ...
Geen lid van l'Aventure Peugeot Citroën DS is momenteel online. Bedankt voor het later proberen
Geen van onze operators zijn momenteel beschikbaar. Probeer het later opnieuw.
Alle leden van l'Aventure Peugeot Citroën DS bezig zijn, bedankt voor het later proberen
Onze operators zijn druk bezig. Probeer het later opnieuw
:
:
:
Hallo ! Heeft u een vraag Schrijf ons!
Heb je een vraag? Schrijf ons!
:
:
De sessie is voorbij
Deze chatsessie is beëindigd